Siste nyheter

Nye jakttider fra og med 1. april 2017

Nye jakttider fra og med 1. april 2017
Del

Jakt og fangst er en viktig aktivitet for mange. For å kunne opprettholde denne aktiviteten, må vi ta vare på artmangfoldet og produktiviteten til artene. I forhold til dette er bl.a. bestemmelser om jakttider og fredning svært viktig. Det er hver enkelt jegers ansvar å sette seg inn i dette.


Der jegere samles, blir det nesten alltid diskutert jakttiden på en eller flere arter. De fleste husker jakttidene for elg, rådyr, hare og rype. Og kanskje noen til, eller....... Det er ikke lett å huske disse tidene, derfor skal vi friske opp litt her.

Det første som er greit å huske, er fredningsdagene da all jakt og fangst er forbudt. Vi snakker da om perioden fra og med 24.12. til og med 31.12. - samt langfredag, påskeaften og 1. påskedag.

Det er også viktig å ha i bakhodet at grunneiere og lokale myndigheter kan iverksette spesielle innskrenkninger innenfor de fastsatte jakttider. Det kan f.eks. være innskrenkninger i tid for bruk av jakthund. Det kan også være spesielle innskrenkninger eller utvidelser av jakttid i et større område, f.eks. forskriften om utvidelse av elgjakten i en del kommuner i Aust Agder. For å være på den sikre siden kan man kontakte grunneier, eller kommunal vilnemd på stedet, for å sjekke om det er innført spesielle bestemmelser.

Jakttidene som gjelder fra 1. april 2017, til og med 31. mars 2022 finner du på sidene til Lovdata.