Siste nyheter

Obligatorisk trening og storviltprøver.

Obligatorisk trening og storviltprøver.
Del

Hvert år arrangerer Søndeled skytterlag obligatorisk trening og storviltprøver. Flere hundre jegere fra Risør, Gjerstad og omkringliggende kommuner, trener og avfyrer hvert år de nødvendige skuddene for å kunne delta på storviltjakt.
I år starter vi opp tirsdag 30/5 - og deretter hver tirsdag og torsdag ut juni. Vi tar en pause i juli, men starter opp igjen i begynnelsen av august, og arrangerer hver tirsdag og torsdag til slutten av september. Påmelding kl 1730 til 1930.

I Norge har ingen adgang til å drive jakt og felling av storvilt med rifle uten at vedkommende har avlagt skyteprøve samme jaktår. Det er i hovedsak foreninger og lag tilsluttet NJFF eller Det Frivillige Skyttervesen som arrangerer storviltprøver.  Skyteprøven består av to deler. Det skal først gjennomføres 30 obligatoriske treningsskudd på valgfri blink. Treningsskuddene skal avfyres over minst to forskjellige dager, og det kan maksimum godkjennes 15 skudd pr. dag. Untaket fra dette er hvis en deltar på terminfestet skytestevne. Da kan samtlige 30 treningsskudd avfyres og godkjennes på en dag. Etter at de obligatoriske treningsskuddene er unnagjort, skal det for hver rifle som skal benyttes under jakt og felling av storvilt skytes 5 skudd mot dyrefigur godkjent av direktoratet. Dette kan gjøres samme dag som de siste obligatoriske treningsskuddene skytes.  For kombivåpen (rifle-hagle), drillinger og dobbeltløpet rifle skal det skytes 3 skudd mot dyrefigur godkjent av direktoratet. Alle skuddene mot dyrefigur må være innenfor angitt treffområde. Oppnådd sølvmerke i elgskyting (Norges Jeger- og Fiskerforbunds ferdighetsmerke) godkjennes som skyteprøve når skyteprogrammet er godkjent av direktoratet. For storvilt som har jakttid eller fellingsperiode som går fra ett jaktår og over i neste, gjelder skyteprøve som er avlagt i det jaktåret jakten på vedkommende viltart startet.