Siste nyheter

Søndeled Skytterlags skytebaner

Søndeled Skytterlags skytebaner
Del

På Vormli ved Søndeled ligger en av Aust Agders flotteste skytebaner. Dette var en av de første banene i landet som fikk såkalte miljøstandplasser for å imøtekomme nye krav til støydemping av skytebaner. Og allerede i 1999 kunne vi tilby skytterne elektronisk anvisning og datastyrt resultatservice på Vormli. Men Søndeled Skytterlags banehistorie går helt tilbake til 1882, og banen har ikke alltid vært lokalisert til Vormli.

Søndeled Skytterlags første skytebaner lå i Hagane, i nærheten av der det nå er fotballbane. Laget hadde da 100m, 200m og 400m bane. Etter hvert ble det bedre rifler og sterkere ammunisjon. Dette førte til krav om bedre sikkerhet på banen. Av den grunn ble skytebanen flyttet til Hasåsmyra i 1891. Der ble det også bygd skytterhus. Holdene var på 100m, 200m, 400m og 600m. En kort stund var det også en 1000m hold i Kjonsåsen, med skyteretning over Hasdalveien, mellom Grønnfjell og Hasåsen, mot Hasåsmyr. Skytterhuset som ble bygd ca. 1900, står fremdeles i Hasåsmyra. I 1931 ble det besluttet å bygge 300m bane istedenfor 200 og 400m. Det ble arrangert mange store og små skytestevner i Hasåsmyra. Fra 1900 og utover ble det arrangert flere samlagsstevner, eller amtsstevner som det het den gangen.

I 1946 ble det på nytt aktuelt å flytte skytebanen.
Grunneieren i Hasåsmyra sa opp leieavtalen av sikkerhetsmessige grunner. Peder
Østebø ble spurt om muligheter for bane ved Hagane. Også flere andre alternativer
ble vurdert, bl.a. Robbermyra, Molandstjenn, Hammertjenna og ved Hellerdalen. Etter
prøveskytinger på Oddane ved Vormlitjern, kom de til at det var beste
alternativet.

Grunneierene på stedet var Peder Østebø og Anders Lindland,
som begge stilte seg velvillige, og leiekontrakt ble inngått. Det har vært både
100, 200, 300 og 400m baner på forskjellige steder ved Oddane.

Da HV manglet skytebane for denne delen av distriktet, ble
det inngått avtale med Søndeled Skytterlag. I 1959 og -60 ble HV-øvelsene hovedsakelig
benyttet til arbeid på Vormli skytebane. Hver av mannskapene skulle arbeide 5
dager hver under ledelse av skytterlaget. I 1960 fikk skytterlaget 2 “tyskerbrakker”
fra Flosta Fort, for nedriving og gjenbruk på Vormli. Det nye skytterhuset på
8x10 meter ble innviet 2. september 1961. Dette ble markert med skytestevne på
dagen, og medlemsfest på Fjordheim om kvelden.

I 1963 ble det reist overbygg over datidens 300m standplass.
I perioden 1966 til 1970 ble det bygget vei ut til banen. Arbeidene ble utført
av entreprenør Bjarne Hødnebø.

I 1979 ble det behov for utbedringer av 300m skivegrav, og skytterlaget fikk bidrag på kr
50 500,- fra HV til utbedringen. Men under arbeidene i 1980 raste fyllingen foran
skivegrav ut i tjenna, og arbeidene ble innstilt. Det ble besluttet å droppe
300m, og bygge ny 200m bane i tillegg til 100m. I 1983 ble det bygget 200m
skivegrav. For å få helt nøyaktige avstander ble det bygget nye standplassbygg
for 100 og 200m holdene. Banen ble godkjent av politiinspektør Watne og innviet
med jubileumsskyting 2. oktober 1983.

I 1997-98 var det mulig å søke staten via DFS, om midler til
støydemping av skytebaner. Den såkalte miljøpakken. Søndeled Skytterlag fikk
tildelt ca kr 800 000,- og det ble bygget nye støydempede standplasser.
Samtidig ble det besluttet å lånefinansiere nytt elektronisk skiveanlegg til kr
350 000,-av typen MegaLink. Anlegget ble montert på dugnad sommeren 1999.

Ved omstrukturering av HV, ble HV-bygget på Vormli lagt ut
for salg. Søndeled Skytterlag kjøpte dette for kr 50 000,- i 2003. Dette
blir nå benyttet til lager og skivevedlikehold. I 2010 ble det reist tilbygg til
skytterhuset, men det gjenstår en del arbeider på dette.

Det er mange som må takkes for at det har vært mulig å opparbeide, og ikke minst vedlikeholde skytebaneanlegget på Vormli. Grunneiere, firmaer og privatpersoner i lokalmiljøet har velvillig bidratt på forskjellige måter. En annen svært viktig faktor er tilknytningen til DFS og tilskuddene derfra. Gjennom årenes løp har dette dreiet seg om milionbeløp. Samarbeidet med HV har også vært svært viktig for oppbygging og vedlikehold. Men uten den enorme dugnadsinnsatsen fra medlemmer hadde det vært umulig å etablere og vedlikeholde et slikt anlegg.

En stor takk til alle som har bidratt.