Siste nyheter

Elektronisk 15 m etter påske.

Del

Da er vi i mål med vår elektroniske 15 m, alt av utsyr vi trenger er på plass.
Nå kan dere bare glede dere til en ny skyte hverdag i Vardø skytterlag.

Det er kjøpt inn 5 skiver fra Kongsberg. Hele prosjektet koster 300963,- kr. der Vardø kommune betaler 150000,- kr. Sparebank fondet 100000,- kr. og skytterlaget 40963,- kr. og 10000,- kr i gave fra firma Svein Kr. Nilsen
som skal montere en del el. installasjoner.

Optiscore fra Kongsberg.