Siste nyheter

Fin vårdag 1. april

Fin vårdag 1. april
Del

Trygve Viggo Christensen og Terje Frantzen på innskyting av våpen. Turen gikk fra Votteskaret Trygve på ski, Terje på fotan det var skareføre så det gikk bare godt.
Erling Slettvold hadde gått dit tidligere og var på tur hjem.


Fin vårdag 1. april

Lufting av skiver

 

Fin vårdag 1. april

Trygve i givakt.

 

Fin vårdag 1. april

Terje med 49 etter en del skudd.

 

Fin vårdag 1. april

Ned til skytterhuset Trygve Viggo til høyre for skytterhuset.