Miniatyrbane utvalget 2016

Del

Disse kan kontaktes vedrørende spørsmål om miniatyrskytingen. Tlf og e-post adresse finner du under styret.

Leder: Ken Ronny Paulsen Medlemmer:  Jan Erik Holko