Medlemmer av ungdomsutvalget 2016

Del

Følgende personer kan kontaktes dersom du har ideer som ønskes fulgt opp. Send en e-post til vardo@skytterlag.no så vil den bli fulgt opp av utvalget.

Leder: Arnkjell C Hansen. Medlemmer: Dennis Elverum og Njaal Varsi.