Siste nyheter
Om ny hjemmeside!

Om ny hjemmeside!

DFS har valgt å legge om sine nettsider. Denne overgangen har vært mislykket og filarkivet til vår hjemmeside er for tiden mangelfull. Det jobbes daglig med å få nødvendig informasjon inn igjen på siden. Feilen som har oppstått medfører bl.a at alle gamle artikler og dokumenter ikke kan åpnes på denne nye siden. Det vil om kort tid være oppdatert med informasjon som er aktuelt for 2014 (styret, verv, kontigenter, skytetider, utleie osv). Det er imidlertid mulig å åpne den gamle siden for gamle filer fortsatt og lenken følger i denne artikkelen. Det bes om innspill på informasjon som bør ligge på siden som ikke er tilgjengelig for øyeblikket (sendes til Roger). Les mer om Om ny hjemmeside!