Siste nyheter

Om ny hjemmeside!

Vi strever med hjemmesiden etter at leverandøren og DFS valgte å legge om sidene. Dette medfører at alle gamle artikler og dokumenter ikke kan åpnes på denne nye siden. I håp om at det skal gjøres større grep sentralt for å rette dette vil ikke denne nye siden ajourføres lenger tilbake enn til 01.01.14 (unntak: årsmøtereferater, styremøtereferater og kruttlappen). Det vil om kort tid være oppdatert med informasjon som er aktuelt for 2014 (styret, verv, kontigenter, skytetider, utleie osv). Det er imidlertid mulig å åpne den gamle siden fortsatt og lenken følger i denne artikkelen. Les mer om Om ny hjemmeside!

Årsmøtet flyttet til torsdag 28.november kl 1800

Da skytterhuset er utleid, flyttes årsmøtet frem en dag (fra tidligere fredag 29.11.) Vi begynner kl 1800 (ingen trening denne kvelden) og avslutter med sosialt samvær med rakfisk og spekemat. Til det sosiale er ledsager også velkommen. Påmelding til det sosiale, meld til styret i løpet av mandag 25.november. De som ikke liker rakfisk men tar spekemat meld fra. Årsmelding og sakliste blir lagt ut etter styremøtet 20.november. Les mer om Årsmøtet flyttet til torsdag 28.november kl 1800